Skip links

ANUALA ARTELOR 2020 Tiberiu Alexa

CENTRUL ARTISTIC BAIA MARE
ANNO CXXV / 125
ANUALA ARTELOR XXXI / 31

De la întemeierea sa în 1896, Centrul Artistic Baia Mare a traversat o neîntreruptă istorie plină de dinamism, cu un traiect evolutiv sinuos dar mereu ascendent, marcat de procese de dezvoltare care au cunoscut etape de firească expansiune cu maxime de înflorire și performanță, în contrast complementar antinomic cu momente, evenimente și etape ale contracțiilor negative care au generat crize ce au atins, în câteva rânduri, praguri critice… Aceste crize au fost depășite, iar și iar, încât repetatele reluări ale proceselor de dezvoltare au asigurat continuitatea funcționării neîntrerupte și cu succes a Centrului Artistic Baia Mare și, respectiv, continuitatea neîntreruptă a desfășurării activităților comunității artiștilor plastici băimăreni dimpreună cu relansarea/înnoirea ciclică a productivității sale creativ–artistice.

Au rezultat CXXV/125 de ani de viață și de producție artistică extrem de bogate și diversificate, pe parcursul cărora artele plastice/vizuale au devenit brandul care consacră astăzi Baia Mare printre cele doar câteva – puține la număr – centre artistice vii din spațiul internațional – non –metropolitane și alternative – care, începând cu sfârșitul veacului al XIX-lea, definesc și reformulează constant unele dintre cele mai prețioase, mai profunde și mai durabile componente identitare ale acelor valori pan–europene forjate, pe cale naturală, în „retorta” socio–profesională a vieții cotidiene trăite de căre comunitățile cetățenești (artistice și non-artistice) productive – active la baza/temelia societății, începând din vremea activismului modernist romantic și până astăzi.

Pe de altă parte, prin intermediul acestui album ilustrat de artă consemnăm pro posteritate historiae înfățișarea la vârf a comunității artistice băimărene și a producției sale creative în anul CXV/125 al existenței sale.

Într-un asemenea context se cuvine și să rememorăm, acum și aici, înregistrarea celor cinci jubilee care marchează această îndelungată și glorioasă istorie și să menționăm – fie și sintetic – principalele semnificații simbolice încorporate în aceste jubilee: XXV/25 (1920/1921); L/50 (1945/1946); LXXV/75 (1970/1971); C/100 (1995/1996) și CXXV/125 (2020/2021).

ANUL I/ 1 • 1896, 5 mai – 1897, 4 mai

…și a fost Anul întemeierii... La 5 mai 1896 „Micul grup, îndelung așteptat, al artiștilor Școlii Hollósy a sosit în sfârșit [la Baia Mare].” După cum consemnează săptămânalul de limbă maghiară Nagybánya és Vidéke/ „Baia Mare și împrejurimile” în numărul său de duminecă, 10 mai (***, Hollósy iskolája…”, XXII, 1896, nr. 19, 10 mai, p. 2): „Marți [5 mai] dimineață au sosit cu trenul de ora 10: Gyula Rudnay, Lajos Deák [Ébner], Hans Genher [Germania], Beniamin Austeim (Rusia [sic ! – Jan Austen, Varșovia-Polonia)], Walter Troitsch (München) (…), iar miercuri [6 mai] dimineață cu trenul de ora 10 – în frunte cu Simon Hollósy au sosit: Béla Grünwald, Edward Johnson (Boston [S.U.A.]), Pista Réti [Baia Mare], Jakob Nussbaum (Frankfurt [Germania]), (…). Mai mulți oficiali s-au deplasat la gară spre a-i întâmpina pe oaspeți la ambele trenuri – printre aceștia primarul, respectiv căpitanul șef de poliție. (…).” De aici încolo s-a înfăptuit parcursul celor 125 de ani de experiență istorică pe care mișcarea artistică băimăreană i-a trăit până astăzi !

Semnificațiile anului I/1. A inițiat și fundamentat: • cea dintâi colonie temporară băimăreană de artiști plastici; • începuturile învățământului artistic de nivel mediu și academic la Baia Mare; • întemeierea comunității artistice băimărene și constituirea coloniei de artiști de la Baia Mare (artiști indigeni și locali permanenți + artiști și studenți halogeni colonizați temporar + artiști și studenți halogeni colonizați permanent); • începutul cristalizării modelului structurării colonismului băimărean: artiști indigeni/locali / artiști și studenți halogeni colonizați temporar (din țară, respectiv din străinătate) / artiști și studenți halogeni colonizați permanent (din țară, respectiv din străinătate; • secvența fundațională reprezentată de cele șase sezoane consecutive petrecute la Baia Mare de către studenții münchenezi și artiștii europeni afiliați Școlii private de pictură Simon Hollósy.

Sezoanele băimărene ale Școlii Hollósy (anul I/1896 – anul VI/1901). Evenimente majore: PROFESIONAL ADMINISTRATIVE • inițiază procesul de întemeiere și, apoi, de dezvoltare a învățământului artistic la Baia Mare; • inițierea mecanismelor de subvenționare (parțială/totală) de către autorități ale administrației publice (locale, naționale) a unora dintre costurilor colonizărilor temporare (transportul pe calea ferată; taxe de studii; organizări expoziționale, etc.); •

EXPOZIȚIONALEprima expoziție de grup organizată și prezentată la Baia Mare de către artiști băimăreni profesioniști și inițierea expoziționismului colectiv în practica curatoriei culturale publice la Baia Mare: 1897, Baia Mare, duminecă 11 iulie, Atelierul fânar al Școlii Hollósy, orele 9-12 și 14-17 – Expoziția studenților băimăreni ai Școlii Hollósy prilejuită de decernarea premiilor de studiu (Emil Pottner și Jakob Nussbaum – Germania; Ruben Schereschewski și Georg Schlemensohn – Rusia; Michał de Laurens și Edward Okuň – Polonia: Ferdinand Kiszely – Slovacia); • prima expoziție de grup organizată și prezentată în afara Băii Mari de către artiști băimăreni profesioniști și inițierea expoziționismului colectiv itinerant în practica curatoriei culturale publice la Baia Mare: 1897-1898, Budapesta, luni 15 decembrie – duminecă 15 ianuarie, Műcsarnok/ „Galeria de Artă” – Expoziția independentă a artiștior băimăreni și ai studenților Școlii Hollósy prezentată ca secțiune independentă distinctă în cadrul Expoziției anuale a Magyar Képzőművészeti Társaság/ „Societății Maghiare de Arte Plastice; • prima expoziție personală a unui artist băimărean și inițierea expoziționismului personal în practica curatoriei culturale publice la Baia Mare: 1899, Baia Mare, sâmbătă 18- duminecă 19 decembrie, Holul central – Redacția săptămânalului Nagybánya és Vidéke/ „Baia Mare și împrejurimile” – Micro-expoziția personală Pál Benes • cea dintâi expoziție colectică a artiștilor băimăren organizată și prezentată în Transilvania: 1901, Satu Mare, marți 2 octombrie, Sala Mare a PrimărieiExpoziția comună a artiștilor băimăreni și a studenților Școlii Hollósy („Expoziția coloniei de artiști de la Baia Mare”)

LEADERSHIP EDUCAȚIONAL ȘI MENTORALSimon HOLLÓSY (Maramureș/Ungaria; 1857-1918)

MANAGEMENT ADMINISTRATIV ȘI INSITUȚIONALSimon HOLLÓSYBéla GRÜNWALD (Baia Mare/Ungaria; 1867-1940), Oliver TURMAN (1841-1899), primar al Băii Mari)

VEDETE ARTISTICE CONSACRATESimon HOLLÓSYSzymon BUCHBINDER (Polonia; 1853-1908) • Ludwig WIEDEN (Austria; 1869-1947) • Károly FERENCZY (Ungaria; 1862-1917) • Josef ENGELHARD (Austria; 1864-1941) • Béla GRÜNWALDOtto GREINER (Germania; 1869-1916) • István CSÓK (Ungaria; 1865-1961), Albert AICHINGER (Germania; 1866-1941), Hans EMMENEGGER (Elveția; 1866-1940) • Max BURI (Elveția; 1868-1915)

PERSONALITĂȚI ARTISTICE PE CALE DE AFIRMARECesar HERRER (Spania/Ungaria; 1868-1919) • Mstislav DOBUJINSKI (Lituania/Rusia; 1875-1957), Sándor NYILASY (Ungaria; 1873-1934), Edward OKUŇ (1872-1945) • János THORMA (Baia Mare/Ungaria/România; 1870-1937) • István RÉTI (Baia Mare/Ungaria; 1872-1945) • Arthur Gargorumin VERONA (România; 1867-1946) • Konrad KRZYŻANOVSKI (Polonia; 1872-1922) • Leonhard KOBER (Austria/Ungaria/S.U.A.; 1876-1931) • Conrad von KARDOFF (Germania; 1877-1945)

TINERE PROMISIUNI ARTISTICEJenő MATICSKA (Baia Mare/Ungaria; 1885-1906) • Emil POTTNER (1872-1942) • Viktor BELÁNYI (Slovacia/Ungaria; 1877-1945) • Oszkár GLATZ (Ungaria; 1872-1958) • Dezső WIMMER CZIGANYI (Ungaria; 1883-1937)

ANUL PRIMULUI JUBILEU • ANUL XXV/ 25 • 1920, 5 mai – 1921, 4 mai

Semnificațiile anului XXV/25: închide primul sfert de secol al istoriei artistice băimărene, secvență cronologică care cuprinde așa-zisa vârstă de aur a picturii băimărene și, în umbra acestora, trecută cumva sub semnul discreției, conține procesele esențiale ale structurării instituțiilor care aveau să constituie coloana vertebrală a Centrului Artistic Baia Mare: învățământul artistic propriu; asociaționismul; edificarea rețelei de ateliere de creație specializate; piața locală de artă; expoziționismul, etc.. Sub aspect strict evenimențial, anul XXV a adus pe scena publică două evenimente importante – ambele de tip expozițional: • cea dintâi ediție a seriilor expozițiilor anuale ale comunității artistice locală: 1920, 28 noiembrie (duminecă) – 26 decembrie (duminecă), Sala Mare a Școlii Libere de Pictură: Expoziția de iarnă a Societății Pictorilor Băimăreni.

PERIOADA PRIMULUI JUBILEU (CEL DINTÂI „ORDINAR”: anul I/1896, 5 mai – anul XXV/1921, 4 mai). Evenimente majore:

PROFESIONAL ADMINISTRATIVE • inițierea și cristalizarea modelului de raporturi parteneriale între comunitatea artiștilor locali și autoritățile administrației publice locale, respectiv între comunitatea artiștilor locali și autoritățile administrației publice centrale/naționale (Budapesta; București) • întemeierea și gestionarea primei instituții educaționale artistice băimărene: 1902 (-1927), Școala Liberă de Pictură de la Baia Mare • întemeierea, organizarea și dezvoltarea celei dintâi instituții de organizare profesională a comunității artistice locale: 1911 (-1935), Societatea Pictorilor Băimăreni

EXPOZIȚIONALEprima expoziție colectivă cu caracter retrospectiv cuprinzând și lucrări din colecții private organizată la Baia Mare –1911, Kalvineum;

LEADERSHIP EDUCAȚIONAL ȘI MENTORALKároly FERENCZYBéla I. GRÜNWALDJános THORMAIstván RÉTI • Ipolit STRÂMBU (România; 1871-1934)

MANAGEMENT ADMINISTRATIV ȘI INSITUȚIONALSimon HOLLÓSYJános THORMAIstván RÉTIKároly FERENCZYBéla I. GRÜNWALD • Ipolit STRÂMBU • Oliver TURMAN (primar al Băii Mari) • Mihály MAKKRAI (primar al Băii Mari)

VEDETE ARTISTICE CONSACRATESimon HOLLÓSYKároly FERENCZYBéla I. GRÜNWALD • Cesar HERRER Y MARCHERJakob NUSSBAUM (Germania; 1873-1936) • János THORMAIstván RÉTIJenő MATICSKASándor NYILASY• Dezső WIMMER CZIGANYI • Tibor BOROMISZA (Baia Mare/Ungaria; 1880-1960) Oszkár GLATZConrad von KARDOFFIpolit STRÂMBU Alexandru POPP (Banat/Ungaria/România; 1868-1949)

PERSONALITĂȚI ARTISTICE PE CALE DE AFIRMAREMoisey KOGAN (Basarabia/Rusia/România; 1879-1943) • Aurel POPP (Satu Mare/Ungaria/România; 1879-1960) • Sándor ZIFFER (Baia Mare/Ungaria/România; 1880-1962) • Ágost BENKHARD (Ungaria; 1882-1961) • Béla CZOBEL (Ungaria; 1883-1975) • Sándor GALIMBERTI (Ungaria; 1883-1915) • Valer FERENCZY (Baia Mare/Ungaria/România; 1885-1954) András MIKOLA (1884-1970)• Géza BORNEMISZA (1884-1966) • Julius PODLIPNY (Bratislava/Slovacia/Ungaria/România; 1898-1991) • János KRIZSÁN (Baia Mare/Ungaria/România; 1886-1948) • Csaba PERLROTH (Ungaria; 1880-1955)

TINERE PROMISIUNI ARTISTICE) • Margit POGÁNY (muza lui Constantin Brâncuși: Ungaria/Franța;1879-1964) • Jelena ČOVIĆI (Vojvodina/Ungaria/Serbia; 1879-1951) • Stanislas STÜCKGOLD (Rusia/Polonia/Elveția; 1880-1933) • Alexandru DUMA (Baia Mare/Ungaria; 1887-1916) • Benjamin Ferenczy (Baia Mare/Ungaria/România; 1890-1967) • Noémi FERENCZY (Baia Mare/Ungaria/România; 1890-1957) • Hugo MUND (Ungaria/România/Argentina; 1892-1961) • Eugen PASCU (Transilvania/Ungaria/România; 1895-1948) • Gizella DÖMÖTÖR (Transilvania/Ungaria/România; 1894-1984) • Zora PETROVIĆ (Belgrad/Ungaria/Serbia; 1894-1962) • Lucian GRIGORESCU (România; 1894-1965) • Michaela ELEUTHERIADE (România; 1900-1982) • Ion Valentin ANESTIN (România; 1900-1963) • Sarah ÉGLY (Baia Mare/Ungaria/România/Brazilia; 1902-1971)

ANUL CELUI DE AL DOILEA JUBILEU • ANUL L/50 • 1945, 5 mai – 1946, 4 mai

Semnificațiile anului L/50: prefațează și inițiază reluarea postbelică a activităților artistice grav afectate de al doilea război mondial, precum și de prelungita criză internă începută în 1930, în contextul impactului indus de consecințele recesiunii economice mnodiale.

PERIOADA CELUI DE AL DOILEA JUBILEU (CEL DINTÂI „DE AUR”: anul XXVI/26, 1921, 5 mai – anul L/50, 1946, 4 mai). Evenimente majore:

PROFESIONAL ADMINISTRATIVE • acest sfert de secol interbelic ne relevă înfățișarea duală, profund antitetică a două secvențe/fațete cronologice: vârful de dezvoltare atinsă în anii deceniului 1920-1929, în contrast total cu criza progresivă a anilor 1930-1944 (criză ce avea să atingă pragul critic major în anii celui de al doilea război mondial); prima secvență reprezintă o adevărată „a două vârstă de aur” pentru mișcarea artistică băimăreană și comunitatea sa reunită în structurile instituționale ale Centrului Artistic Baia Mare; este o perioadă dominată de predominanța modelelor estetico–stilistice specifice avangardismului european, context în care aici la Baia Mare s-au „scris” pagini de creație individuală cu valoare de reprezentare majoră pentru avangarda românească interbelică, precum și câteva repere referențiale pentru „internaționlizarea” europeană a modélelor esteticii avangardiste; în plan expozițional este de reținut inițierea și susținerea constantă, între 1921-1929, a Expozițiilor anuale ale Societății Pictorilor Băimăreni – într-un format care a structurat modelul expozițional anual oficial, menit să promoveze perspectivele asupra discursului artistic promovate de structura organizațională specifică a comunității artistice locale (un fel de „salon oficial” sui generis al artiștilor băimăreni).

LEADERSHIP EDUCAȚIONAL ȘI MENTORALJános THORMAIstván RÉTI • Ștefan DIMITRESCU (Iași/România; 1886-1933) • János KRIZSÁNValer FERENCZYSándor ZIFFERJános KRIZSÁNGheorghe MANU (Baia Mare/România; 1896-1971) • Ágoston BENKHÁRTPetre ABRUDAN (Transilvania/România; 1907-1979) • Gheza VIDA

MANAGEMENT ADMINISTRATIV ȘI INSITUȚIONAL János THORMAJános KRIZSÁNAndrás MIKOLA • Samuel BÖRTSÖK (Baia Mare/Ungaria/România; 1881-1931) • Octavian GOGA (Transilvania/Ungaria/România; 1881-1938) • Ion MINULESCU (România; 1881-1944) • Gheorghe MANUPeer MERLÖEOliver PITTNER (1911-1971) • Petre ABRUDAN

VEDETE ARTISTICE CONSACRATE • Sándor ZIFFER • János Ștefan DIMITRESCU Aurel POPP Csaba PERLROTHEugen PASCUNoémi FERENCZY Nicolae TONITZA (Iași/România; 1886-1940) • Hugo MUNDDavid JÁNDI (Baia Mare/Ungaria/România; 1893-1944) • Anastase DEMIAN (România; 1899-1977) • Hans MATTIS TEUTSCH (Brașov/Transilvania/Ungaria/România; 1884-1960) • József KLEIN (Baia Mare/România/Franța; 1896-1945) • Sándor SZOLNAY (1893-1950) • Valer FERENCZYVincent KORDA (Ungaria/România/Marea Britanie; 1897-1979) János KRIZSÁNAndrás MIKOLAPetre ABRUDAN • Rudolf SCHWEITZER CUMPĂNA (România; 1886-1975)

PERSONALITĂȚI ARTISTICE PE CALE DE AFIRMARE Oszkár NAGY (Baia Mare/Romania; 1883-1965) Sarah ÉGLYElemér GÖLLNER (Baia Mare/România/Brazilia; 1898-1972) • Traian BILȚIU DĂNCUȘ (Sighetu Marmației/România; 1899-1975) • Tasso MARCHINI (România; 1907-1933) • Maria DROC (România/Spania; 1903-1987) • Jean NIȚESCU (Craiova/România; 1897-1978) • Marcel OLINESCU (Botoșani/Arad/România; 1896-1992) • Albert PAÁL (Arad/România; 1895-1968) • Lazăr ZIN (SINGER: București/România; 1899-1991) • János PIRK (Slovacia/Ungaria/România; 1903-1989) • Florența PRETORIAN (România; 1902-1948) • Claudia COBIZEVA (Bassarabia/România/U.R.S.S.; 1905-1995) • Petre ABRUDAN

TINERE PROMISIUNI ARTISTICEArnold CENCINSKI (Borgo Prund: Bistrița/Transilvania/ România/Germania; 1902-1982) • Elena CHIFFA (Ileana Antonu; Bistrița/Transilvania/România; 1890-1971) • Alexandru CIUCURENCU (România; 1903-1977) • Domokos PAP (Cluj/Transilvania/Ungaria/România; 1894-1972) ) • Aurel CIUPE (Târgu Mureș/Transilvania/România; 1900-1988) • Franҫois (Ferenc) GÁLL (Cluj/Transilvania/Ungaria-Paris/Franța; 1912-1987) • Eugen GÂSCĂ (Transilvania/Ungaria-București, România; 1907-1989) • Andrei (András) KUNOVITS (Transilvania/Ungaria/Romînia; 1911-1938) • János INCZE – DÉS (Dej/România; 1909-1999) – Gheza VIDA (Baia Mare/România; 1913-1980) • Vasile KAZAR (Sighetu Marmației/România; 1913-1998) • Lidia AGRICOLA (Baia Mare/România; 1914-1994) • Constantin DIPȘE (Baia Mare/România; 1917-2010)

ANUL CELUI DE AL TEILEA JUBILEU • ANUL LXXV/ 75 • 1970, 5 mai – 1971, 4 mai

Semnificațiile anului LXXV/75: principalul element identitar al lui 1971 este dat de organizarea și prezentarea expoziției retrospective jubiliare «Prezențe artistie băimărene. 1896-1975»; curatoriată de istoricul de artă Mihai Muscă (pe atunci muzeograf) în organizarea Muzeului Județean Maramureș și a Filialei Baia Mare a U.A.P.; concepția curatorială s-a constituit într-un autentic model pentru retrospectivismul expozițional artistic băimărean prin echilibrata îmbinare a fondului istoric patrimonial cu fondurile artistice contemporane (de autor, de colceții publice și/sau de colecții privat); cu variații firești de adecvări la particularismul unor timpi istorici diferiți, structurile esențiale ale acestui model aveau să fie asumate, mai târziu, în conceperea curatorială a celor mai importante expoziții de artă băimăreană cu caracter retrospectiv (jubiliare sau nu).

PERIOADA CELUI DE AL TREILEA JUBILEU („DE PLATINĂ”: anul L/1946, 5 mai – anul LXXV/1971, 4 mai). Evenimente majore: acoperă o sumă importantă de procese sistemice și instituționale (cel mai adesea ignorale, sau minimalizate) care aveau să ducă la schimbări majore în viața și organizarea Centrului Artistic Baia Mare, odată cu etatizarea sectorială (între 1947-1952) și, apoi, cu introducerea centralismului organizațional și decizional impus de regimul politic comunist; totodată cuprinde sub-etapa realismului socialist1947-1964, respectiv sub-etapa „liberalizării comuniste” dimpreună cu activitatea „generației 1965”

PROFESIONAL ADMINISTRATIVE: în educație • reînființarea și reluarea activităților Școlii Libere de Artă Frumoase1945-1950 • absorbirea învățământului privat în cel de stat și transformarea, astfel, a învățământului artistic băimărean (inițial de statut juridic privat): mai întâi de nivel liceal prin Școala Medie de Arte Plastice1950-1954; apoi de nivel gimnazial prin Școala Generală de Muzică și Arte Plastice1958-1966; apoi din nou de nivel liceal prin Liceul de Muzică și Arte Plastice 1967-1979 / în organizarea socio–profesională înființarea Sindicatul Artiștilor din Baia Mare1945, transformat apoi în Sindicatul Mixt de Artiști, Scriitori și Ziariști – filiala Baia Mare transformat, la rândul său, în Filiala Baia Mare a Uniunii Artiștilor Plastici din România

în viața expozițională: organizarea, cu regularitate, a expozițiilor anuale oficiale cu juriu ale comunității artistice băimărene – autentice „saloane oficiale” (neinvestite încă, din păcate, cu acest onorant și perfect binemeritat titlu !) care continuă de baze anuale neîntrerupte până astăzi, firește în formate modificate/înnoite în mai multe rânduri: • mai întâi în formatul Expozițiilor regionale al Filialei Baia Mare a U.A.P.1950-1967 • apoi în formatul Expozițiilor județene anuale «Maramureș»1968-1989

LEADERSHIP EDUCAȚIONAL ȘI MENTORALPetre ABRUDANGheza VIDALidia AGRICOLAJean Alexandru STERIADI (România; 1880-1956) Alexandru CIUCURENCUPiroska MAKKAI (1910-1998) • Iuliu (Gyula) DUDÁS (1929-2015) • Silviu DRAGOȘ (1928-1997) • Ștefan ȘAINELICGábor TŐRŐS

MANAGEMENT ADMINISTRATIV ȘI INSITUȚIONALPetre ABRUDANGheza VIDALidia AGRICOLAPaul ERDŐS (1916-1987) Traian HRIȘCĂ (1929-2015)• Alexandru ȘAINELIC (1929-2005) • Mihai OLOS (1940-2015)

VEDETE ARTISTICE CONSACRATESándor ZIFFERAurel POPPPetre ABRUDAN János KRIZSÁNEugen PASCU Oszkár NAGY • Gheza VIDAVasile KAZAR • Paul ERDŐSAurel CIUPEConstantin DIPȘEAnastase DEMIANJőzsef BALLA (1910-1991) • Mihai OLOS

PERSONALITĂȚI ARTISTICE PE CALE DE AFIRMAREEva CERBU SIEGLER (1924-2008) • Ion PACEA (1924-1999) • Alexandru ȘAINELICTraian HRIȘCĂ Zoltán BITAY Friedrich WALTER

TINERE PROMISIUNI ARTISTICEȘtefan ȘAINELICVasile JURJE (1936-…) • Ida MAIER GRUMAZ (1936-2000) • Vasile (László) PAULOVICI (1937) • Magda ROTH (1938) ) • Ilie CĂMĂRĂȘAN 1940-1998) • Nicolae APOSTOL (1939-…) • Gábor TŐRŐS Traian MOLDOVAN (1938…) • Gheorghe CRĂCIUN (1946-…) • Iudita CRĂCIUN (1946-…) • László LUGOSSY (1944-…) • Andreasz SZÁNTÓ (1946-…) • Doru ILIEȘIU (1947-…) • Zoe VIDA PORUMB (1948-…) • Aurel DAN (1946-2019)

ANUL CELUI DE AL PATRULEA JUBILEU • ANUL C/100 • 1995, 5 mai – 1996, 4 mai

Semnificațiile anului C/100: atingerea „jubileului centenar” reprezintă, între multe altele, și certifictul de viabilitate pentru un fenoment artistic a cărui anduranță socio-estetică a fost testată cu succes în multiple feluri vreme de un secol, așa cum este cazul mișcării artistice de la Baia Mare; dacă mai subliniem și observația că vorbim despre secolul al XX-lea – adică – cel mai probabil – despre cel mai complicat, mai tulbure, mai conflictual, mai sângeros, dar și despre cel mai inventiv, mai spectaculos, mai plin de inventică și mai favorabil libertăților de mișcare ale spiritului uman – dintre toate secolele traversate până acum de omenire, atunci am putea concluziona că mișcarea artistică băimăreană și Centrul Artistic Baia Mare dovedesc a fi două entități vii și mereu capabile de a se „reinventa” atunci când împrejurările cer asemenea soluții; cam acestea au fost o parte ! (partea pozitivă !) din stările trăite în anul jubileului centenar de către majoritatea covârșitoarea a membrilor comunității artistice și a „intelighenției” reprezentată de cunoscătorii (locali, și/sau „de din afară”) ai story-ului artistic băimărean ! Tocmai ce se schimbase regimul politic, democrația de tip capitalist părea (sau, cel puțin promitea) schimbări esențiale în prețuirea, respectarea și sprijinirea culturii de performanță de către autoritățile administrațiilor și instituțiilor publice, iar planurile – dimpreună cu acțiuni pregătitoare au fost concepute temeinic și lansate pe piață, gradual, încă de prin 1992, pentru pregătirea unui „jubileu” cum nu mai fusese până atunci !

Amară naivitate a romantismului postrevoluționar ! Pentru că forurile creative, meritele concepției și ale proiectelor împlinite (puține la număr), precum și povara simbolică a eșecurilor au revenit (cumulat) managementului singurelor instituții care s-au dovedit capabile să depășească limitele restrictive ale finanțărilor aproape absente din partea administrațiilor publice locală și județeană: Inspectoratul Județean pentru Cultură Maramureș (Traian Moldovan), Filiala Baia Mare a U.A.P.R. (Gheorghe Crăciun, Petru Hutira, Aurel Cucu, Ioan Angel Negrean), Muzeul Județean Maramureș (director Ioan Igna, muzeografi Mihai Muscă și Tiberiu Alexa), acestora alăturându-li-se, în 1996/1997, Prefectura Maramureș (prin prefectul Gheorghe Mihai Bîrlea) care a izbutit să atragă o finanțare nerambursabilă din rezerva bugetară a Guvernului României (aceasta fiind, de altminteri, principala și singura resursă financiară consistentă, care a putut acoperi cheltuielile cu proiectele muzeului, ambele realizate în 1996 și finalizate/executate în 1997 ! : expoziția retrospectivă și, respectiv, albumul–catalog al expoziției). Într-un asemenea context, expoziția de artă băimăreană contemporană a comunității artistice băimărene a fost realizată (cu oarecare întârziere față de termentul inițial prevăzut – dar tot în vara anului 1996: a fost pregătită și transformată „din mers” într-o Expoziție protest (la adresa lipsei de implicare financiară a autorităților publice locală și județeană): toate lucrările au fost „ascunse accesului privirii” – prin îmbrăcarea lor în textile albe (!) și oferite astfel unui acces public restricționat vreme de câteva luni ! În cele din urmă, după pierderea certă a șanselor oricărui sprijin public, portofoliul expozițional a fost oferit accesului public printr-o ceremonie de „dezbrăcare simbolică a lucrărilor” în fața unui public mai degrabă restrâns !.

Așa că, precum se poate vedea, evenimentele majore ce trebuiau să celebreze jubileul centenar în „anul centenar C/100” – (1995-1996) s-au transferat în sarcina (și în beneficiul de inventar) al următorului an CI/101, 5 mai 1996 – 4 mai 1997, și cu aceasta în contul următorului sfert de secol jubiliar 1996-2020 !!!

PERIOADA CELUI DE AL PATRULEA JUBILEU (PRIMUL EXTRAORDINAR „CENTENARUL”: anul LXXV/1971, 5 mai – anul C/1996, 4 mai). Evenimente majore:

PROFESIONAL ADMINISTRATIVE: management profesional–administrativ, educațional, organizațional și curatorial:

a fost, probabil, perioada contemporană cea mai fertilă, mai laborioasă și mai plină de performanțe artistice (de mase individuale și, deopotrivă, de grup/colective); pe de o parte, pe întregul ei parcurs (1971/1996) s-au valorificat neprețuitele achiziții intelectuale, de know-how conceptual, de valori, practici și procedee cultural–artistice sincrone cu noutățile internaționale contemporane, asimilate în scurta – dar extrem de intensa și diversificata – perioadă a „liberalizării culturale comuniste” – 1965-1973 • pe un asemenea fundament s-a putut desfășura apoi, și la Baia Mare, rezistența la consecințele dizolvante ale „cultului personalității” lui Nicolae Ceaușescu, între anii 1973-1989, dimpreună cu dezvoltarea formelor de evitare/escamotare/eludare ale acestora în practica cotidiană a exercitării creativității productiv–artistice individuale și, respectiv, în managementul curatorial expozițional; se adaugă capacitatea de rezistență la efectele acut dizolvante ale anilor de „criză a regimului comunist” (1983-1989) •

• ultimii șase ani ai perioadei (1989-1996) se confundă cu începuturile restructurărilor sistemice capitaliste petrecute după schimbarea de regim politic, într-o atmosferă de acut (și uneori confuz) romantism revoluționar postcomunist, cu măsuri reparatorii, de înnoire, ori de radicale transformări, care au prefațat atingerea noului vârf de expansiune a mișcării artistice băimărene din ultimul deceniu al mileniului !

educațional: • contracțiile generate de criza regimului politic comunist s-a reflectat în „retrogradarea” învățământului artistic băimărean la nivelul statutului gimnazial (1981-1989) odată cu transformarea fostului liceu în Școala generală cu clasele I-VIII cu pro gram suplimentar de arte; restabilirea statului de nivel liceal s-a petrcut în 1990 – de când Liceul de Arte / apoi Colegiul de Arte avea să devină un deosebit de activ și polific instrument de alimentare a domeniului artelor plastice și vizuale cu resursă umană tânără, înalt calificată și competitivă profesional;

expozițional • s-a continuat organizarea și prezentarea publică a expozițiilor anuale oficiale cu juriu ale artiștilor băimări – 1971-1989, Expozițiile județene «Maramureș» / într-un format modificat (cu suspendarea, vreme de mai mulți ani, a selecției prin juriu) seria expozițiilor oficiale a continuat în 1990-2020, Anuala Artelor (prezentul album–catalog prezintă rezultatele portofoliul celei de a XXXI/31 ediții) • în acest din urmă câmp se înscriu două realizări expoziționale majore, despre care se poate spune fără teama de a greși că reprezintă momentele de vărf ale contribuției Centrului Artistic Baia Mare la dezvoltarea artelor plastice/vizuale contemporane în România anilor „vechiului regim” ! (ambele realizate prin parteneriatul managerial și financiar al filialei locale a U.A.P. cu unitățile muzeale băimărene): 1988, Baia Mare, martie-iulie; Complexul expozițional și de ateliere «Colonia Pictorilor» + Muzeul Județean Maramureș (Muzeul de Artă Baia Mare+Muzeul de Istorie Baia Mare+Muzeul de Etnografie și Artă Populară) – Expoziția Națională a Tineretului «ATELIER 35» (732 lucrări înscrise • 298 artiști participanți din 23 Ateliere 35 din țară + 8 artiști independenți din 5 centre artistice din România • 7 secțiuni: pictura – 246 lucrări / grafică de șevalet și de reproducere – 232 / sculptură – 65 / arte decorative – 108 / intermedia – 30 / cine–art – 41 / critică de artă – 10) / 1989, București, februarie-martie, Complexul expozițional «Dalles»Centrul Artistic Baia Mare XXV • 1965-1989 (expoziție retrospectivă jubiliară consacrată aniversării unui sfert de secol de la constituirea generației 1965 și declanșarea „liberalizării culturale comuniste” în arta Centrului Artistic Baia Mare);

LEADERSHIP EDUCAȚIONAL ȘI MENTORAL Iuliu (Gyula) DUDÁS Silviu DRAGOȘȘtefan ȘAINELICIleana KRAJNIC BITAY (1930-2007) • Gheorghe CRĂCIUN Iudita CRĂCIUN

MANAGEMENT ADMINISTRATIV ȘI INSITUȚIONALAlexandru ȘAINELIC Ilie CĂMĂRĂȘAN (1940-1998) • Gheorghe CRĂCIUN Aurel CUCU (1954-…) • Nicolae APOSTOL Károly KÁDÁR (1943-…) • Marius ATANASE (1956-…)

VEDETE ARTISTICE CONSACRATEAnastase DEMIANTraian BILȚIU DĂNCUȘAurel CIUPE József BALLATraian HRIȘCĂ Zoltán BITAY Friedrich WALTERMihai OLOSAlexandru ȘAINELIC Ilie CĂMĂRĂȘANNicolae APOSTOLTraian MOLDOVANGábor TŐRŐS Károly KÁDÁRLászló LUGOSSYVasile NAȘCU • Andreasz SZÁNTÓ György MADARASSYGheorghe CRĂCIUNIudita CRĂCIUNAurel DAN • Andreasz SZÁNTÓ Zoe VIDA PORUMB

PERSONALITĂȚI ARTISTICE PE CALE DE AFIRMAREAlexandru SABO (1947) • Peter HUTIRA (1950-2017) • Ștefan (István) VÁRVÉDŐ (1947-2002) • Ioan Angel NEGREAN (1954…) • Károly KÁDÁR (1943-…) • Rodica TĂRȚAN BĂLAJ (1951-…) • Bertalan KOVÁCS Mircea BOCHIȘIoan Angel NEGREAN Ioan MARCHIȘAurel CUCU • Nicolae SUCIU Valentin MUSTE (1957-…) • Cristina PÎRVULESCU CUCU • Dorel PETREHUȘ Marius ATANASE István MAGYAR Virgilius MOLDOVAN (1955-..) • Simion POP (1955-…)

TINERE PROMISIUNI ARTISTICEMarcel STANCIU (1964-…) • Marius MUREȘAN (1974-…) • Csaba GYŐRI (1965-….) • Kinga SÁNTA GYŐRI (1973-…)

ANUL CELUI DE AL CINCELEA JUBILEU • ANUL CXXV/ 125 • 2020, 5 mai – 2021, 4 mai

Semnificațiile anului CXXV/125: an ce va intra în istorie sub spectrul înfricoșător al pandemiei Covid-19, va fi marcat – cel mai probabil – tocmai prin Anuala Artelor 2020/ ediția XXXI, eveniment expozițional major dedicat celebrării jubileului CXXV/125 al existenței și funcționării Centrului Artistic Baia Mare; dată fiind „tradiția” băimăreană a ratării evenimentelor jubiliare planificate (de data aceasta nu sărăcia financiară ni se opune, ci de-a dreptul… starea sanitară mondială !) ne reținem de la a menționa aici celelalte proiecte a căror realizare este preconizată în acest interval (știu, superstiție se numește această reținere, dar orice prevedere nu are cum strica !…)!

PERIOADA CELUI DE AL CINCELEA JUBILEU (AL DOILEA „ORDINAR”: anul C/1996, 5 mai – anul CXXV/2021, 4 mai). Evenimente majore:

PROFESIONAL ADMINISTRATIVE • dintre numeroasele măsuri/acțiuni/evenimente cu profil restructurant care au marcat funcționarea actuală a Centrului Artistic Baia Mare în sfertul de secol al celui de al cincelea jubileu (unele în bine, altele în rău), categoric noutatea instituțională de cel mai important impact a fost înființarea învățământului academic de stat prin secția arte plastice (specializarea pictură de șevalet) în cadrul Universității de Nord Baia Mare – Facultatea de Litere – 2000-2012 cu program (acreditat) de studiu nivel licențădin 2012 în cadrul Centrul Universitar Nord Baia Mare al Universității Tehnice Cluj-Napoca cu programe de studii nivel licență, iar din 2014și de nivel master: „Valori plastice și reflexive ale imaginii în pictura contemporană” (ambele programe acreditate și reacreditate la nivelul Ministerului Educației Naționale din România) • așa cum se relevează în seria albumelor–cataloage ale Anualelor publicate până acum (începând din…1999), principala caracteristică sub semnul căreia stă viața cotidiană a comunității artistice băimărene actuale o reprezintă schimbul de generații • semnificațiile acestor procese naturale se cuvin a fi analizate și comentate într-o altă împrejurare…

LEADERSHIP EDUCAȚIONAL ȘI MENTORAL

la nivel preuniversitar: • Iuliu (Gyula) DUDÁS Ilie CĂMĂRĂȘAN Bertalan KOVÁCS Mihai PAMFIL Ștefan (István) VÁRVÉDŐ Friedrich WALTERCristina PÎRVULESCU CUCU Barbu CRĂCIUNFelix FELDMAN Rodica TĂRȚAN BĂLAJEnikő BOTIȘ Mirela STAN Ștefan PASKUCZ Mihai CIPLEA

la nivel universitar: • fondatori: Universitatea de Nord Baia Mare – cu contribuia membrilor Filialei Baia Mare a U.A.P.R. – prin colectivul: Emil MICU, rector; Lidia KOZMA, prorector; Corina HRIȘCĂ – conf. univ.; Traian HRIȘCĂ – pictor; Ghiorghi APOSTOL (1937-2009) – pictor, Cluj-Napoca; Tiberiu ALEXA – istoric de artă • instituție de tutelă: Ministerul Educației, București / Universitatea Tehnică Cluj-Napocacoordonare administrativă: Corina HRIȘCĂ, Nicolae SUCIU (1956), Adrian CHIRAmentorat artistic: Traian HRIȘCĂ, Nicolae SUCIU; Ioan Angel NEGREAN, Adrian CHIRAcorpul profesoral: Traian HRIȘCĂ, Ghiorghi APOSTU, Corina HRIȘCĂ, Tiberiu ALEXA, Bertalan KOVÁCS, Emil COSTIN (1941), Nicolae SUCIU, Ioan A. NEGREAN, Laurian BONEA, Adrian CHIRA, Laura GHINEA, Valer SASU (1981), Adriene Greti MISOVITS-PAPIU (1981), Mihai CIPLEA, Alin HEREȘ (Tărgu Lăpuș; 1990) • corpul profesoral pentru evaluarea lucrărilor de licență în perioada de preacreditare (2004-2008) – Facultatea de Artă și Design/Universitatea de Vest Timișoara: prof. univ. dr. Dumitru ȘERBAN (1948), prof. univ. dr. Viorel TOMA (1944), prof. univ. dr. Ioan IOVAN (1948), conf. univ. dr. Dacian ANDONI (1962), lect. univ. dr. Cristian SIDA (1974) • corpul de experți evaluatori ai C.N.E.A.A./A.R.A.C.I.S. pentru etapele de acreditare/reacreditare: prof. univ. dr. Corina POPA (1942) – Universitatea Națională de Arte, București; prof. univ. dr. Liviu SUHAR (1943), prof. univ dr. Dumitru N. ZAHARIA și prof. univ. dr. Jenő BARTOS (1945) – Universitatea de Arte «George Enescu»; Iași; prof. univ. dr. arh. Virgil ONOFREI (1943) şi prof. univ. dr. arh. Maria URMĂFacultatea de Arhitectură, Iași; prof. univ. dr. arh. Nicolae LASCU (1948) – Universitatea de Arhitectură și Urbanism «Ion Mincu», București; prof. univ. dr. Dumitru ȘERBAN şi prof. univ. dr. Daniela CONSTANTINFacultatea de Artă și Design/Universitatea de Vest Timișoara

MANAGEMENT ADMINISTRATIV ȘI INSITUȚIONAL Ioan Angel NEGREAN Traian MOLDOVANNicolae SUCIULaura GHINEANicolae APOSTOL Károly KÁDÁRGheorghe CRĂCIUNPeter HUTIRA Mircea BOCHIȘTiberiu ALEXAIoan MARCHIȘDorel PETREHUȘ

VEDETE ARTISTICE CONSACRATEIuliu (Gyula) DUDÁS • Alexandru ȘAINELICTraian HRIȘCĂ Zoltán BITAYMihai OLOS Gábor TŐRŐS Ilie CĂMĂRĂȘANGheorghe CRĂCIUN Iudita CRĂCIUNGyörgy MADARASSYVasile NAȘCU • Andreasz SZÁNTÓ Peter HUTIRAȘtefan (István) VÁRVÉDŐBertalan KOVÁCS Aurel DAN • Alexandru SABO •Mircea BOCHIȘIoan Angel NEGREAN Rodica TĂRȚAN BĂLAJIoan MARCHIȘAurel CUCU • Nicolae SUCIUValentin MUSTE • Cristina PÎRVULESCU CUCU • Dorel PETREHUȘLiviu RAȚA Vasile JURJEBarbu CRĂCIUNDorel TOPAN Csaba GYŐRI Laura GHINEA • Ioan POP PRILOG

PERSONALITĂȚI ARTISTICE PE CALE DE AFIRMAREValentin ROZSNYAIDelia VANCEAIudit Katalin LUKÁCSAdrian CHIRACodruța ROHIANMarcel STANCIUMarius MUREȘAN Valentin ITUEnikő BOTIȘ) • Paul COVACILidia Elena KOZMA (1945-2019) • Camelia MOISIMAMihai CIPLEASzilárd SZÉKELY Veronica VANCEAAlin HERESPaul LEȘGavrilă ȘTEȚCOCălin MOLDOVAN • Ioana VRAJA MOLDOVAN (1982) • Anamaria Nagy • Robert Strebeli

TINERE PROMISIUNI ARTISTICEGreti Adriene MYSOVITS PAPIUDaniel BOZGAAdrian PRIKOPOana POPSuzana ARDELEAN Dan BARCAN Octavian BUFAN Ioana Alexandra SAS Alina MODYRCA

Leave a comment